Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Łukasz Malczewski

  Łukasz Malczewski

  Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Margonin

  Łukasz Malczewski - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorant IV roku w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykładowca kilku uczelni wyższych. W trakcie studiów odbywał staże w instytucjach centralnych w Kancelarii Prezydenta RP oraz w Kancelarii Sejmu RP. Pracownik Departamentu Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Członek zespołów roboczych przygotowujących projekty ustaw z zakresu ustrojowego prawa samorządowego. Pracownik państwowych instytucji kontrolnych. Autor kilku publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego.

  Kontakt:

  tel. 67 28 46 059 (sekretariat)

  Zakres zadań Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Margonin:

  • Zastępca Burmistrza podejmuje czynności kierownika Urzędu w czasie nieobecności Burmistrza lub niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza z innych przyczyn.
  • Zastępca Burmistrza wykonuje zadania w zakresie udzielonych upoważnień i poleceń służbowych wydawanych przez Burmistrza oraz nadzoruje i jest odpowiedzialny za sprawy realizowane przez wydziały Urzędu.
  • Zastępca Burmistrza realizuje zadania wynikające z zarządzeń Burmistrza.