WRPO 2014+

    UMiG Margonin informuje o rozpoczęciu realizacji projektu "Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Margonin na lata 2017 - 2023".

    Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich.

    Przyznane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dofinansowanie w kwocie 56 430,00 zł pozwoli na opracowanie końcowego dokumentu strategicznego, który wyznaczy kierunki działań Gminy w zakresie rewitalizacji oraz umożliwi pozyskiwanie środków unijnych na działania rewitalizacyjne.

    Wszystkich mieszkańców zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach i wypełnienie dostępnego na stronie formularza konsultacyjnego.

    Do pobrania: