WRPO 2007-2013

  Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Margoninie

  Źródło dofinansowania: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Priorytet V „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 5.2 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego”

  Wartość inwestycji: 4 164 398,80 zł
  Kwota dofinansowania: 2 995 156,47 zł
  Realizacja: 2009 -2011

  Opis projektu:

  W ramach projektu powstała sala sportowa o wymiarach 36m x 18m wraz z zapleczem socjalnym (szatnie, węzły sanitarne, pokój trenera oraz WC). Sala sportowa składa się z boiska do gry w piłkę nożną, ręczną, siatkową i koszykową. Pomiędzy główną salą a budynkiem szkoły zaprojektowano łącznik zapewniający komunikację pomiędzy obiektami. Pomieszczenia towarzyszące sali składają się z szatni, umywalni, sanitariatów, pomieszczenia dla nauczycieli wychowania fizycznego, magazynu sprzętu sportowego. Obiekt przystosowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych dzięki m.in. zaprojektowanej w łączniku windzie.

  „FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”