Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  PRZEDSIĘWZIĘCIE pn.: „Zapobieganie i likwidacja skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii na terenie gminy Margonin”

  dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu kolejny raz udzielił pomocy finansowej Gminie Margonin. Tym razem jest to wsparcie w postaci pożyczki umorzeniowej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapobieganie i likwidacja skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii na terenie gminy Margonin.”

  Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 93 964,00 PLN, z czego wielkość umorzenia może wynieść do 40% tej kwoty.

  W ramach realizacji przedsięwzięcia dokonano zakupu agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą homologowaną oraz przyczepki wężowej z armaturą pożarniczą (węże tłoczne, wąż ssawny, smok ssawny pływający, rozdzielacz, zbieracz, mostek przejazdowy, klucz do łączników). Ww. sprzęt służy ograniczeniu lub likwidacji skutków klęsk żywiołowych i będzie użytkowany przede wszystkim do ochrony przeciwpożarowej lasów gminy Margonin. W efekcie uzyskana zostanie poprawa warunków ochrony przeciwpożarowej na obszarze 3 798 ha lasów gminy Margonin, stanowiących 31% powierzchni gminy ogółem. Zakup przyczepki wraz z armaturą pożarniczą oraz agregatu pozwoli przetransportować wodę na znaczne odległości w ciężkim terenie leśnym i zapewni stałe, optymalne prowadzenie działań gaśniczych, ograniczając tym samym zagrożenie dla bogatej flory i fauny margonińskich lasów.

  www.wfosgw.poznan.pl