Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

    W 2016 roku Gmina Margonin otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup tablic edukacyjnych na potrzeby utworzenia ścieżek edukacyjnych”. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł 3.375,12 zł.

    W ramach zadania dokonano zakupu 8 sztuk tablic edukacyjnych na potrzeby utworzenie ścieżek edukacyjnych.

    Przedsięwzięcie pn.: „Zakup tablic edukacyjnych na potrzeby utworzenia ścieżek edukacyjnych” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu”

    www.wfosgw.poznan.pl