Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

    W październiku 2016 roku Gmina Margonin otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja biologiczna składowiska odpadów w Sułaszewie” . Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł 40.000,00 zł.

    W ramach zadania dokonano nasadzeń krzewów i drzew następującymi gatunkami roślin: wierzba wiciowa, brzoza brodawkowata, sosna pospolita w liczbie 550 szt..

    Przedsięwzięcie pn.: „Rekultywacja biologiczna składowiska odpadów w Sułaszewie” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu”.

    www.wfosgw.poznan.pl