Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

  logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

  Rewitalizacja centrum wsi Lipiny i Adolfowo ze szczególnym uwzględnieniem walorów otoczenia - I etap

  Wartość inwestycji: 472.610,00 zł
  Kwota dofinansowania: 288.175,00 zł
  Realizacja: 2011 r.

  Remont świetlic wiejskich na obszarze Gminy Margonin we wsiach: Kowalewo, Lipiniec, Margońska Wieś, Próchnowo, Radwanki, Sypniewo, Zbyszewice

  Wartość inwestycji: 335.652,00 zł
  Kwota dofinansowania: 204.666,00 zł
  Realizacja: 2011 r.

  Wyposażenie świetlic wiejskich (MGOK Margonin)

  Wartość inwestycji: 122.839,00 zł
  Kwota dofinansowania: 74.902,00 zł
  Realizacja: 2011 r.

  Rewitalizacja centrum wsi Lipiny i Adolfowo ze szczególnym uwzględnieniem walorów otoczenia - II etap

  Wartość inwestycji: 469.092,00 zł
  Kwota dofinansowania: 25.000,00 zł
  Realizacja: 2012 r.

  Budowa targowiska miejskiego w Margoninie

  Wartość inwestycji: 569.050,43 zł
  Kwota dofinansowania: 346.949,00 zł
  Realizacja: 2012 r.

  Budowa ścieżki pieszo-rowerowej we wsi Młynary

  Wartość inwestycji: 83.082,00 zł
  Kwota dofinansowania: 54.037,00 zł
  Realizacja: 2012 r.

  Budowa boiska na osiedlu w Margoninie

  Koszty całkowite realizacji danego etapu operacji: 206.285,93 zł
  Wnioskowana kwota pomocy dla danego etapu operacji: 134.169,71 zł
  Data zawarcia umowy: 11.04.2012 r.

  Margonin miasto moich marzeń - opracowanie oraz wykonanie materiałów promocyjnych dotyczących obszaru LSR

  Koszty całkowite realizacji danego etapu operacji: 19.554,00 zł
  Wnioskowana kwota pomocy dla danego etapu operacji: 12.460,00 zł
  Data zawarcia umowy: 06.06.2012 r.

  Siłownia zewnętrzna miejscem wypoczynku i rekreacji

  Wartość inwestycji: 23.640,00 zł
  Kwota dofinansowania: 16.548,00 zł
  Realizacja: 2012 r.

  Budowa placu zabaw w Margoninie

  Koszty całkowite realizacji danego etapu operacji: 32.031,29 zł
  Wnioskowana kwota pomocy dla danego etapu operacji: 20.833,36 zł
  Data zawarcia umowy: 19.08.2013 r.

  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę ogrodzenia wokół boiska wielofunkcyjnego we wsi Próchnowo

  Koszty całkowite realizacji danego etapu operacji: 33.603,72 zł
  Wnioskowana kwota pomocy dla danego etapu operacji: 21.856,08 zł
  Data zawarcia umowy: 19.08.2013 r.

  Budowa ścieżki rowerowej z Margonina do Lipin etap I

  Koszty całkowite realizacji danego etapu operacji: 400.000,32 zł
  Wnioskowana kwota pomocy dla danego etapu operacji: 208.700,00 zł
  Data zawarcia umowy: 26.05.2014 r.

  Doposażenie placów zabaw w Margonine, Lipinach, Adolfowie, Radwankach oraz wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Próchnowie

  Koszty całkowite realizacji danego etapu operacji: 69.490,12 zł
  Wnioskowana kwota pomocy dla danego etapu operacji: 25.000,00 zł
  Data zawarcia umowy: 26.05.2014 r.

  Tablice informacyjne - źródłem informacji turystycznej o gminie Margonin

  Koszty całkowite realizacji danego etapu operacji: 21.894,00 zł
  Wnioskowana kwota pomocy dla danego etapu operacji: 8.160,00 zł
  Data zawarcia umowy: 10.06.2014 r.

  Utworzenie siłowni wewnętrznej w Margoninie

  Koszty całkowite realizacji danego etapu operacji: 37.341,75 zł
  Wnioskowana kwota pomocy dla danego etapu operacji: 24.287,32 zł
  Data zawarcia umowy: 26.05.2014 r.