Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

  logo Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora...

  Przebudowa ścieżki rowerowej Młynary-Margonin

  Koszty całkowite realizacji danego etapu operacji: 438.651,16 zł
  Wnioskowana kwota pomocy dla danego etapu operacji: 290.366,18 zł
  Data zawarcia umowy: 10.12.2012 r.

  Przebudowa ścieżki rowerowej Margonin - Margońska Wieś (kierunek Próchnowo)

  Koszty całkowite realizacji danego etapu operacji: 424.432,35 zł
  Wnioskowana kwota pomocy dla danego etapu operacji: 53.600,00 zł
  Data zawarcia umowy: 2.04.2014 r.

  Przebudowa chodnika w miejscowości Radwanki

  Koszty całkowite realizacji danego etapu operacji: 66.314,86 zł
  Wnioskowana kwota pomocy dla danego etapu operacji: 33.000,00 zł
  Data zawarcia umowy: 16.05.2013 r.

  Budowa kompleksu zjeżdżalni wodnych wraz z placem zabaw w Margoninie

  Koszty całkowite realizacji danego etapu operacji: 1.039.958,67 zł
  Wnioskowana kwota pomocy dla danego etapu operacji: 599.450,66 zł
  Data zawarcia umowy: 10.12.2012 r.