W środę 8 lipca 2020 r. w Pałacu w Próchnowie władze samorządowe Gminy Margonin z burmistrzem Januszem Piechockim na czele spotkały się z przedstawicielami wszystkich sołectw z terenu gminy Margonin.

    Doroczne spotkanie z okazji Dnia Sołtysa zostało przesunięte z uwagi na panującą epidemię i wprowadzone ograniczenia. Teraz jednak przyszedł czas na podsumowanie pracy, omówienie najważniejszych tematów, inwestycji oraz planów na przyszłość. Burmistrz zapewnił, że mimo, iż nie zostały na 2021 r. wyodrębnione przez radę gminy środki na fundusz sołecki, forma ta, jako element bezpośredniego decydowania mieszkańców o podstawowych wydatkach sołectwa zostanie zachowana w podobnej formule. W spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób ze wszystkich sołectw z gminy Margonin.


    Zobacz także