sesja rady

    Podczas sesji w Margoninie, pierwszej po zdjęciu obostrzeń, odbywającej się w formie bezpośredniego spotkania, radni dyskutowali o wykonaniu budżetu za 2019 r. i udzielili absolutorium Burmistrzowi Januszowi Piechockiemu. Za jego udzieleniem głosowało 12 radnych natomiast przeciwko było troje radnych.

    Radni przyjęli także uchwałę o stanie gminy, który obrazuje przygotowany raport. W czasie dyskusji doszło do sytuacji bezprecedensowej jaka nigdy nie powinna mieć miejsca. Radny Tomasz Gorkowski, kiedyś kandydat z Forum Samorządowo Ludowego na Burmistrza Margonina porównał obecną sytuację w gminie i milczenie oraz obojętność radnych na to co robią władze gminy, do obojętności jaką stworzyła Auschwitz. Posługując się słowami jednego z więźniów obozu Mariana Turskiego wypowiedzianymi podczas styczniowych obchodów wyzwolenia, który wskazywał, że obojętność może doprowadzić do powstania jakiegoś Auschwitz, radny Gorkowski doszukał się analogii w tym co dzieje się Margoninie. Te słowa spotkały się z gwałtowną reakcją zarówno burmistrza jak i jego zastępcy oraz części radnych. Porównanie dokonane przez radnego i zestawienie wypowiedzi było haniebne i obrzydliwe. W ocenie władz gminy nigdy tego typu słowa nie powinny paść w dyskursie publicznym. Tym bardziej, że organy samorządu zostały wybrane w demokratycznych wyborach przy gigantycznej frekwencji, która daje ogromny mandat społeczny. Działają wszystkie mechanizmy demokratyczne, mechanizmy kontroli i nadzoru. Słowa jakie padły z ust demokratycznie wybranego radnego są poniżej jakiegokolwiek poziomu. Historia obozów koncentracyjnych i kaźni milionów ludzi powinna być lekcją i nigdy nie powinna być używana do realizacji bieżącej polityki. Dlatego porównywanie sytuacji w jakiej rodziła się znieczulica, czego efektem było Auschwitz, do sytuacji w gminie jest przekroczeniem nie tylko elementarnych norm społecznych ale braku jakiegokolwiek wyczucia. W obozach w okrutny sposób zamordowano miliony ludzi. To miejsce pamięci na kolejne tysiąclecia zapisze się w niechlubnej historii odczłowieczenia.

    Radni w trakcie sesji głosowali również nad uchwałami dotyczącymi zmian w budżecie oraz podjęli uchwałę dotyczącą bonifikat przy zakupie mieszkań komunalnych.


    Zobacz także