Informacja dotycząca zebrań sołeckich

    W okresie od 2 do 11 marca 2020 r. w większości Sołectw z terenu Gminy Margonin odbyły się coroczne zebrania sprawozdawcze Burmistrza Margonina Janusza Piechockiego.

    W związku z rozwijającą się w kraju epidemią koronowirusa zebrania Sołectwa Lipiniec, Sołectwa Margońska Wieś oraz Sołectwa Studźce-Adolfowo zostały odwołane. Nowe terminy zebrań zostaną ustalone w późniejszym czasie, o czym mieszkańcy poszczególnych sołectw zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani. Zainteresowanie zebraniami wśród mieszkańców było duże i zebrania odbyły się przy wysokiej frekwencji. Zebraniom przewodniczyli sołtysi poszczególnych Wsi. Oprócz Burmistrza w zebraniach brał również udział Przewodniczący Rady Jerzy Staniewski. Na spotkaniach została przedstawiona obecna sytuacja finansowa gminy. Burmistrz omówił również zrealizowane w 2019 roku, oraz przedstawił najbliższe plany inwestycyjne dotyczące terenu gminy Margonin, a także poinformował mieszkańców na jakim etapie jest sprawa budowy ronda w Margoninie. Spotkania z mieszkańcami były przede wszystkim okazją do dyskusji, do wsłuchiwania się w głosy i oczekiwania mieszkańców. Wiele pytań i uwag poruszanych podczas zebrań dotyczyło nowych zasad gospodarowania odpadami, oświetlenia, czy też stanu dróg gminnych. Dyskusje i spory mieszkańców były burzliwe, jednak zawsze merytoryczne i szczegółowo uzasadniane. Podczas spotkań padło też wiele uwag i wskazówek, co do konkretnych rozwiązań. Pozwoliło to władzom samorządowym poznać opinie mieszkańców na rozmaite sprawy, którymi mieszkańcy tych miejscowości żyją na co dzień. W niektórych sołectwach mieszkańcy dokonali również zmian w funduszach sołeckich.

     


    Zobacz także