zdjęcie: Urząd Miasta i Gminy Margonin

    Po prawie dwóch latach od rozpoczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla inwestycji związanej z budową w Zbyszewicach budynków chlewni, Burmistrz Margonina Janusz Piechocki, po dokładnej analizie wszystkich zebranych materiałów, odmówił wydania decyzji uzgadniającej warunki realizacji przedsięwzięcia.

    Mimo, iż Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgodnił realizację przedsięwzięcia, a Państwowy Inspektor Sanitarny wyraził opinie pozytywną, to jednak burmistrz wziął pod uwagę także szkody jakie dla środowiska może wyrządzić budowa obiektu przeznaczonego dla chowu świń w tak atrakcyjnej turystycznie części gminy. Zbyszewice są miejscowością położoną nad jeziorem, gdzie w okresie letnim notowany jest duży ruch turystyczny oraz spore natężenie wędkarzy. Ponadto mieszkańcy na zebraniach wiejskich poświęconych kwestiom budowy chlewni jednoznacznie i licznie wypowiedzieli się przeciwko budowie w ich miejscowości tego typu obiektu. Burmistrz argumentował swoją odmowę faktem, że najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się niezwykle blisko chlewni, bo tylko 300 metrów. Ponadto infrastruktura drogowa, brak kanalizacji, niewystarczająca sieć wodociągowa nie są przystosowane do potrzeb takich inwestycji. Istotnym argumentem były także niespójności jakie wystąpiły w przygotowanym raporcie oddziaływania na środowisko. Jednak kluczowa okazała się kwestia możliwości wystąpienia nieprzyjemnego zapachu. O ile zapachy nie zostały jeszcze przez ustawodawcę zdefiniowane, to jednak trwają pracę nad regulacjami, które mają określić minimalne odległości zabudowań mieszkalnych od takich inwestycji. Burmistrz Piechocki odmawiając zgody na realizacji inwestycji bardzo wnikliwie przeanalizował dostarczone w toku postępowania opinie organów takich jak RDOŚ czy Inspekcje Sanitarną, to jednak uznał, że pomijają one w swoich opiniach tak istotne kwestie, jak uciążliwość dla mieszkańców oraz lokalizację inwestycji w miejscu o znaczeniu turystycznym.


    Zobacz także