Wybory sołtysów i rad sołeckich

    Od dwóch tygodni w sołectwach Gminy Margonin trwają wybory organów sołectwa. Mieszkańcy wybierają Sołtysów i Rady Sołeckie, które pełnią rolę doradczą.

    Dotychczas odbyło się 5 zebrań wiejskich. W 4 przypadkach mandaty dotychczasowych sołtysów zostały przedłużone. Taka sytuacja miała miejsce w Radwankach, Adolfowie, Zbyszewicach, Sułaszewie. Natomiast nowym sołtysem Lipińca została Katarzyna Wojtecka. Na podkreślenie zasługuje ogromna frekwencja i zainteresowanie jakie towarzyszy wyborom. W zebraniach uczestniczy po kilkadziesiąt osób, sale są wypełnione mieszkańcami. Dla przykładu w Lipińcu w wyborach udział wzięło ponad 50 procent uprawnionych do głosowania mieszkańców. Taka frekwencja cieszy władze samorządowe Margonina, bo pokazuje, że mieszkańcy angażują się w sprawy, które ich dotyczą. Kolejne wybory samorządowe już pokazały, że w gminie Margonin frekwencja jest rekordowa. W ubiegłym roku odnotowano 3 najwyższy wynik w Wielkopolsce z frekwencją prawie 70 procent. Także wybory sołeckie cieszą się dużym zainteresowaniem, a mieszkańcy w zdecydowanej większości popierają dotychczasowych sołtysów. W kolejnych tygodniach odbędą następne zebrania. Najbliższe w Próchnowie i Sypniewie.


    Zobacz także