Minister chwali kobiety,  z pasją kultywujcie tradycje

    Na zaproszenie Burmistrza Janusza Piechockiego do Margonina przyjechała Minister Andżelika Możdżanowska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. W spotkaniu z przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Margonin i Gminy Wągrowiec uczestniczyło kilkadziesiąt osób.

    Spotkanie odbyło się w konwencji wpisującej się w misję Kół Gospodyń Wiejskich przy pączkach, cieście oraz kawie. Minister Możdżanowska jest pomysłodawcą uregulowania statusu prawnego Kół, aby mogły funkcjonować w obrocie prawnym na równych zasadach z innymi organizacjami pozarządowymi. To właśnie przybyła do Margonina gość koordynowała prace parlamentarne nad ustawą o Kołach Gospodyń Wiejskich. Dzięki wprowadzonym w grudniu przepisom koła gospodyń nabyły osobowość prawną i uzyskają rządowe wsparcie kwotą kilku tysięcy złotych. Ponadto będą mogły pozyskiwać środki na działalność na realizację zainteresować i kobiecych pasji od innych instytucji. Minister dziękowała kobietom z gminy Margonin, że tak aktywnie włączyły się proces rejestracji przewidziany nowymi przepisami, a Burmistrzowi Margonina dziękowała za pomoc urzędu w tej procedurze oraz zgłaszane postulaty, aby dać także możliwość rejestracji Kołom działającym w takich małych miastach jak Margonin. Burmistrz Piechocki dziękował, że tak szybko został wysłuchany oddolny głos płynący od mieszkańców i już w lutym sejm ma pracować nad zmianą przepisów tak, aby Koła takie jak to w Margoninie mogło także korzystać z dorobku ustawy i wskazanych w niej rozwiązań. Burmistrz Piechocki dziękując za odwiedzenie Margonina wskazał, że jest to ogromny prestiż, że minister na to spotkanie przybyła właśnie do Margonina. Jednocześnie dziękował obecnemu na spotkaniu Posłowi Grzegorzowi Piechowiakowi za wspieranie samorządu Margonina w jego aspiracjach i rozwoju. Sam poseł w swoim wystąpieniu wskazywał na szereg ułatwień jakie ustawa daje Kołom, w tym możliwość prostych rozliczeń, wykonywania usług dla samorządu czy innej działalności. Tym samym nawiązał do słów minister, która wskazywała na ogromną dowolność w przedmiocie działalności Kół, realizacji pasji, wyjazdów i innych podobnych form spędzania czasu. Na zakończenie minister podziękowała kobietom za odwagę i ich determinacje, a odpowiadając na pytania z sali zachęcała do zakładania kolejnych Kół, aby pokazać siłę ruchu kobiecego.


    Zobacz także