Koła Gospodyń w Gminie Margonin z nowymi szansami

    Dzięki współpracy i pomocy Gminy Margonin 5 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy pomyślnie przeszło proces rejestracji i uzyskało podmiotowość prawną.

    Po zmianie przepisów jakie wprowadziła nowa ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich, organizacje te uzyskały liczne prawa i mogą działać na podobnych zasadach jak stowarzyszenia. Jednocześnie dzięki nowym przepisom koła gospodyń będą miały zapewnioną stabilność finansową, która do tej pory była dużym problemem w działalności tych organizacji. Każde z 5 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy otrzyma z budżetu państwa od 3 do 5 tyś zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność. Jednocześnie koła te będą mogły otrzymywać środki finansowe od gminy, a także gmina będzie mogła zlecać tym kołom różne usługi np. przygotowanie regionalnych potraw na uroczystości gminne. Wcześniej nie było to możliwe dlatego też koła gospodyń miały utrudnione możliwości funkcjonowania. Gmina Margonin zapewnia, że pomoże także kolejnym organizacjom, które zechcą w kolejnym roku zarejestrować się jako oficjalne koła gospodyń, którym przysługuje finansowanie budżetowe. Warto wskazać, że zarejestrowane z terenu gminy koła gospodyń będą mogły zostać włączone do dużego projektu wartego kilkaset tysięcy złotych jaki przygotowuje gmina Margonin. Szanse tę uzyskają Koła Gospodyń z Margońskiej Wsi, Lipin, Kowalewa, Próchnowa oraz Radwanek.


    Zobacz także