Sprzęt ratowniczy przekazany Jednostkom OSP

    28 listopada 2018 r. w jednostce OSP w Margoninie odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu ratowniczego pozyskanego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości w 99%.

    Jednostki z gminy Margonin wzbogaciły się o następujący sprzęt: detektor wielogazowy Drager X-am 2500, detektor prądu przemiennego AC HotStick, przenośny sprzęt oświetleniowy Peli 9490, dwie pilarki do drewna Stihl MS 181C, oraz latarkę akumulatorową Adalit L 3000 ATEX. Sprzęt do ratowania ofiar przestępstw został uroczyście przekazany przez Burmistrza Miasta i Gminy Margonin – p. Janusza Piechockiego. Pozyskany w ramach realizacji zadania sprzęt o łącznej wartości 12 526,00 zł będzie służył podczas działań ratowniczo-gaśniczych i umożliwi przeprowadzanie skomplikowanych akcji ratunkowych bezpośrednio na miejscu zdarzenia, niesienie pomocy w trudno dostępnym, znacznie oddalonym od źródeł energii elektrycznej terenie, oraz akcjach ratunkowych prowadzonych po zmroku.


    Zobacz także