Pierwsza sesja nowej kadencji samorządu w Margoninie

    Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miasta i Gminy Margonin zwołana została przez Komisarza Wyborczego i dotyczyła spraw organizacyjnych organu stanowiącego. Sesja odbyła się w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin.

    Na początku sesji Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Katarzyna Wojtecka wręczyła zaświadczenia wybranemu na burmistrza na kadencję 2018 -2023 Januszowi Piechockiemu oraz 15 radnym. Obradom do czasu wyboru Przewodniczącego Rady przewodniczyła radna Barbara Kończak. Radni w głosowaniu tajnym wybrali jednogłośnie na stanowisko Przewodniczącego - Jerzego Staniewskiego wybranego w okręgu wiejskim Próchnowo. W inauguracyjnym przemówieniu Jerzy Staniewski dziękując za wybór zwrócił radnym uwagę na odpowiedzialność jaka na nich ciąży. Radny to nie tylko zaszczyt i splendor to także, a może przede wszystkim odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Prosił, aby wystrzegać się populizmu i oczekiwania mierzyć z realnymi możliwościami. Wiceprzewodniczącymi Rady wybrano Barbarę Kończak i Rafała Gimzickiego. Wybór Prezydium Rady odbył się między trzema kandydatami. Wspomniana dwójka rywalizowała ze zgłoszonym przez klub Bliżej Ludzi Tomaszem Gorkowskim. Rada wybrała także przewodniczących wszystkich komisji rady. W trakcie sesji ślubowanie złożył także burmistrz Janusz Piechocki, którego mieszkańcy wybrali na kolejną kadencję i powierzyli zaszczytny urząd burmistrza Margonina. Radni podjęli także uchwałę o ustaleniu nowych stawek w podatku od nieruchomości jakie będą obowiązywały w 2019 r.

    fot. Barbara Wicher


    Zobacz także