Tomasz Maliszewski z wysokim odznaczeniem państwowym

    Podczas uroczystości związanych z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości jakie odbyły się w wieczorowej scenerii 11 listopada pod pomnikiem Poległym za Wolność w Margoninie, jeden z mieszkańców gminy, dyrygent chórów Czerwona Róża i Cantata Tomasz Maliszewski odebrał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

    To jedno z najwyższych odznaczeń państwowych w dziedzinie kultury przyznaje Minister Kultury osobom zasłużonym w upowszechnianiu i tworzeniu kultury i jego dziedzictwa. Miejsce i okoliczności wręczenie nie były przypadkowe, gdyż ceremoniał wymaga, aby uroczystość miała charakter szczególnie doniosły. Burmistrz Margonina Janusz Piechocki, który zainicjował przyznanie odznaczenia i wystąpił w tej sprawie do Wojewody Wielkopolskiego wskazał, że najbardziej godnym miejscem wręczenia odznaczenia będzie uroczystość z okazji 11 listopada. Jej podniosły charakter oraz ogromna liczba uczestników pozwoliły przeżyć ją w sposób właściwy dla obchodów 100 lecia Niepodległości. Dlatego po odśpiewaniu hymnu, powitaniu gości oraz przemówieniu burmistrza nastąpiła część związana z ceremonią odznaczenia odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Wręczenia dokonali wspólnie w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Poseł na Sejm RP Grzegorz Piechowiak oraz Burmistrz Janusz Piechocki. Tomasz Maliszewski jako pierwszy z mieszkańców gminy otrzymał tak wysokie odznaczenie państwowe w dziedzinie kultury. Mieszkańcy nagrodzili odznaczonego gromkimi brawami. Na zakończenie uroczystości jak każdego roku kilkadziesiąt delegacji złożyło wieńce i wiązanki, oddając w ten sposób hołd przodkom walczącym o wolną Ojczyznę. Salwy honorowe z armaty w wykonaniu Bractwa Kurkowego oraz pokaz fajerwerków zakończyły wieczorne uroczystości Święta Niepodległości.


    Zobacz także