110 lat OSP w Margoninie, prezentem nowoczesny wóz bojowy

    Warty milion złotych ciężki wóz bojowy otrzyma jednostka OSP w Margoninie. W minioną sobotę strażacy świętowali jubileusz 110 lecia istnienia jednostki. Obecny na uroczystości Burmistrz Margonina Janusz Piechocki poinformował, że jesienią jednostka otrzyma prezent w postaci oczekiwanego ciężkiego wozu bojowego.

    To efekt starań strażaków i otrzymania dotacji od ministra spraw wewnętrznych i administracji w kwocie 300 tyś zł. Brakujące 700 tyś dołoży Gmina Margonin. W ten sposób, co podkreślał burmistrz kończy się proces wyposażania jednostek osp w nowoczesne środki transportu, a rozpoczyna etap budowy nowych lub przebudowy strażnic, na co dzień pełniących funkcje siedzib jednostek osp. Gmina Margonin w ostatnich latach dofinansowała zakup 4 wozów bojowych w tym najważniejszego i kluczowego z punktu widzenia bezpieczeństwa gminy ciężkiego wozu bojowego. Uroczystość jaka miała miejsce w siedzibie OSP była też okazją do podziękowań i wyróżnień strażaków, którzy budują jednostkę, jej prestiż a swoim poświęceniem pokazują społeczeństwu czym może być pasja połączona z misją niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. W uroczystości poza strażakami i ich rodzinami uczestniczyły władze gminy z Burmistrzem Januszem Piechockim, wiceburmistrzem Łukaszem Malczewskim i Przewodniczącym Rady Jerzym Tobołą na czele. Nie zabrakło komendanta PSP w Chodzieży Ryszarda Skiby czy Komendanta Komisariatu Policji w Margoninie Marcina Dregera.

    UMiG Margonin, fot. Barbara Wicher


    Zobacz także