ul. Strzelecka w Margoninie

    Wojewoda Wielkopolski ogłosił listę rankingową projektów drogowych, które otrzymały dofinansowanie w ramach Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Na liście jest wniosek Gminy Margonin związany z przebudową ulicy Strzeleckiej warty ponad 1,4 miliona złotych.

    Wniosek gminy jest jedynym, jaki otrzymał dofinansowanie z terenu powiatu chodzieskiego i znalazł się wśród ponad 40 projektów wybranych do dofinansowania, spośród kilkuset jakie wpłynęły z województwa wielkopolskiego. Ogromna dotacja w kwocie 845 tyś to 60 procent kosztów budowy drogi. Warto wspomnieć, że to kolejne wsparcie w tym roku udzielone gminie przez wojewodę. Wcześniej gmina otrzymała 2 miliony na drogę w Sułaszewie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Kolejne 2 miliony na budowę sali wiejskiej w Lipinach i Centrum Kultury w Margoninie Gmina otrzymała od Ministra Kultury. Dzięki kolejnemu wsparciu, gmina notuje rekordowe wydatki inwestycyjne, które przekraczają 13,5 miliona złotych. Co warto dodać, gmina nie zaciąga żadnych kredytów skutecznie korzystając ze wsparcia Rządu.

    fot. Barbara Wicher


    Zobacz także