Intensywna wizyta Ministra

  Cały dzień na terenie Gminy Margonin przebywał z wizytą Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. Ministrowi towarzyszyła Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg, Burmistrz Margonina Janusz Piechocki i Zastępca Burmistrza Łukasz Malczewski oraz Poseł na Sejm RP Grzegorz Piechowiak.

  Minister przybył do Margonina, aby oficjalnie otworzyć przebudowane kosztem prawie 1.700.000,00 zł Przedszkole Samorządowe. Wizyta rozpoczęła się jednak od odwiedzenia Fabryki Papieru Kaczory - zakład w Margoninie. Prezes i właściciel Stanisław Cierzniak przedstawił historię zakładu i technologię produkcji papieru. Zakład mimo, iż jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów, także odczuwa problemy współczesnego rynku pracy związane z niedoborem pracowników. Właśnie tej kwestii dotyczyło spotkanie, podczas którego minister wyjaśniał, że trwają prace nad przebudową instytucji Urzędów Pracy oraz formami pozyskiwania pracowników. Następnie delegacja Ministra wraz z Wicewojewodą, Burmistrzem i Posłem Piechowiakiem udała się do Przedszkola Samorządowego, aby tam uroczyście w towarzystwie kilkuset dzieci, nauczycieli i przedstawicieli mediów dokonać otwarcia nowego obiektu Przedszkola. Najmłodsi w rytmie poloneza i krakowiaka wprowadzili gości w klimat uroczystości. W wydarzeniu w przedszkolu udział wzięli także Posłowie Marta Kubiak i Marcin Porzucek. Dzieci otrzymały od Ministra oraz Pani Wicewojewody zabawki i prezenty, które na długo będą przypominały wizytę znamienitych gości. Po uroczystości odbył się briefing prasowy, w czasie którego Burmistrz Janusz Piechocki wskazywał na dwa filary: edukacja i bezpieczeństwo, na jakich opiera się polityka samorządowa Margonina. Elementem bezpieczeństwa finansowego jest wprowadzony w gminie program rzeczowego wsparcia rodziców z tytułu urodzenia dziecka, który koresponduje z programem rodzina 500 plus, gdzie w Margoninie przynosi wymierne efekty.

  Następnie goście i towarzyszący im parlamentarzyści przemieścili się do Próchnowa, gdzie odbyła się wyjątkowa uroczystość 25-lecia istnienia miejscowego Ośrodka Szkolenia i Wychowania. Minister Szwed, któremu podlegają ośrodki OHP, wskazywał na potrzebę istnienia w pejzażu edukacyjnym tego typu obiektów. Kilkudziesięciu gości mogło zapoznać się z historią ośrodka i planami na przyszłość.

  Po zakończonej uroczystości Minister w towarzystwie Wicewojewody, Burmistrza Margonina oraz Posła Piechowiaka udali się z wizytą do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie, gdzie podziękowali pracownikom za trud codziennej pracy i za bezgraniczne zaangażowanie w służbie drugiemu człowiekowi.

  Ostatnim punktem programu była wizyta w domu Państwa Wegner, gdzie oficjalnie zainaugurowano program wsparcia rzeczowego z tytułu urodzenia dziecka. Goście przynieśli ze sobą prezenty, także dla pozostałych dzieci Państwa Wegner. Tym samym oficjalnie ruszył program wspierania rodziców w urodzeniu dziecka, którego wartość na 2018 r. wynosi 80 tyś. zł.

  fot. Barbara Wicher, tekst UMiG Margonin


  Zobacz także