Budżet rozwoju Margonina

    Podczas ostatniej w tym roku sesji, Rada Miasta i Gminy Margonin uchwaliła budżet gminy na 2018 r. Budżet zaproponowany radnym przez burmistrza Janusza Piechockiego zyskał akceptacje radnych, którzy omawiali poszczególne wydatki i dochody na komisji budżetowej.

    Warto wskazać, że od momentu przedłożenia projektu budżetu radnym, zostały wprowadzone także autopoprawki uwzględniające sugestie i oczekiwania radnych. W 2018 r. dochody Gminy Margonin wyniosą 39.593.474,15 zł a wydatki 38.744.725,15 zł .Jest to kolejny już z rzędu budżet o prorozwojowym nastawieniu. Łącznie wydatki inwestycyjne wyniosą prawie 10 milionów zł i stanowią 25 procent wszystkich wydatków. Jak podkreśla burmistrz takie wskaźniki udaje się osiągnąć dzięki utrzymywaniu wydatków bieżących na racjonalnym i porównywalnym poziomie. Dzięki temu znaczną część dochodów udaje się przeznaczyć na inwestycje, które zmieniają oblicze gminy i stanowią o jej sile. Jednymi z najważniejszych inwestycji będzie budowa 5,5 kilometra dróg asfaltowych. Powstaną drogi w Sułaszewie, Klotyldzinie, ulica Strzelecka i Rolna w Margoninie. Dodatkowo na drogę w Sułaszewie samorząd pozyskał ogromną dotację od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 2 milionów złotych. Podobną kwotę czyli 2 miliony udało się pozyskać na budowę centrum kultury w Margoninie i budowę świetlicy w Lipinach. Łączna wartość tych zadań to ponad 4 miliony złotych. Ponadto kontynuowana będzie rozbudowa kompleksu zjeżdżalni za kwotę ponad 1,3 miliona. Przewidziano także środki na budowę ścieżki pieszo – rowerowej do Bugaju oraz zakup ciężkiego samochodu strażackiego dla OSP Margonin. W budżecie nie zabrakło miejsca na wsparcie rodzin. Gmina Margonin jako pierwsza w powiecie wprowadza becikowe rzeczowe za urodzenie dziecka o wartości 1 tyś zł. Tu jednak trzeba być mieszkańcem gminy i płacić w niej podatki. Radni budżet uchwalili jednogłośnie. Ponadto na sesji podjęto także uchwały o umorzeniu udziałów w spółce Margonin Invest oraz wyrażeniu zgody na dzierżawę kilku nieruchomości. Sesja zakończyła się uroczystą kolacją wigilijną, podczas której kolędy zaśpiewały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Margoninie.

    UMiG Margonin


    Zobacz także