Margonińskie Centrum Kultury - wizualizacja

    Nowe Centrum Kultury w Margoninie i Lipinach powstanie dzięki ogromnej dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na 26 projektów jakie otrzymają dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020, czwartą najwyższą dotację Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński oraz Instytut Książki przyznał Bibliotece Publicznej w Margoninie.

    Dwa miliony złotych to połowa kwoty potrzebnej na realizację największego w tej kadencji projektu infrastrukturalnego Gminy Margonin – przebudowy dawnej sali kinowej w Margoninie na Centrum Kultury i budowy Centrum Kultury w Lipinach, które pełnić będzie także rolę sali wiejskiej. Łączna wartość projektów to 4 miliony złotych. Wniosek Biblioteki znalazł uznanie u Ministra w trakcie procedury odwoławczej. Warto wskazać, że w 2017 r. łącznie do programu zgłoszono 220 wniosków, z czego dofinansowanie otrzyma 26 projektów. Biblioteka 4 lata temu także korzystała ze środków Ministra na realizację zadania pn. „Budowa Biblioteki w Radwankach”.

    Dzięki wsparciu powstanie nowoczesny kompleks budynków, który zupełnie zmieni oblicze centrum miasta. Dawna sala kinowa zyska nowe oblicze, przeszklona fasada, nowoczesne pomieszczenia i sala wielofunkcyjna sprawą, że nie tylko biblioteka zyska nową siedzibę ale także wiele organizacji społecznych z gminy znajdzie tam swoją siedzibę. Natomiast dla mieszkańców Lipin nowy budynek biblioteki to wreszcie upragniona i oczekiwana od kilkudziesięciu lat sala wielofunkcyjna pełniąca także rolę świetlicy wiejskiej.

    UMiG Margonin


    Zobacz także