Śniadanie Wielkanocne Kół Gospodyń Wiejskich

    Przy stole zastawionym wielkanocnymi potrawami spotkały się przedstawicielki wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy Margonin.

    Życzenia Wesołego Alleluja paniom złożyli przewodnicząca Gminnej Rady KGW, Jolanta Cieślik, burmistrz Janusz Piechocki wraz z przewodniczącym rady Jerzym Tobołą oraz przedstawicielki organizacji senioralnych Janina Cajske i Lidia Struta.

    fot. i tekst: Barbara Wicher


    Zobacz także