Informacja dotycząca zebrań sołeckich

    W okresie od 2 do 11 marca 2020 r. w większości Sołectw z terenu Gminy Margonin odbyły się coroczne zebrania sprawozdawcze Burmistrza Margonina Jan(...)

    Czytaj więcej