Pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w Margoninie w 101 rocznicę wybuchu powstania odbyła się uroczystość upamiętniająca poległych i spoczywających na miejscowym cmentarzu 113 powstańców.

    Burmistrz Janusz Piechocki w przemówieniu nawiązał do uroczystego odsłonięcia pomnika sprzed 2 lat i tamtej wyjątkowej oprawy. Słowami księdza Mieczysława Meissnera prosił o wieczną pamięć o bohaterach, którzy nie szczędzili życia aby przeciwstawić się zaborcy. Margonin na tym tle był wyjątkowy, bo duża liczba powstańców rekrutowała się właśnie z gminy Margonin. Obecny na uroczystości poseł na Sejm RP Grzegorz Piechowiak dziękował mieszkańcom za pielęgnowanie tradycji powstańczych. Życzył także, aby Gmina Margonin otrzymała dofinansowanie w 2020 r. do budowy pomnika mającego przypominać krwawe bitwy pod Radwankami z lutego 1919 r., o które Gmina Margonin wystąpiła do Ministra Kultury. Delegacje przybyłe na uroczystość złożyły wieńce przy akompaniamencie werbli. Część artystyczną zaprezentowali uczniowie SP Lipiny, którzy w montażu słowno - muzycznym przypomnieli historie wybuchu powstania i zdobycia mostu na rzece Noteć. Natomiast na pianinie Mazurki wykonał niezwykle uzdolniony Filip Paczęśny. Na koniec strażacy z Margonina zaprezentowali widowisko ognia z wykorzystaniem rac morskich.


    Zobacz także