Wieńce w miejscach pamięci

    11 listopada w Święto Niepodległości władze samorządowe Gminy Margonin złożyły wieńce w miejscach pamięci poległych za wolność.

    W Radwankach w miejscu, gdzie lokalna społeczność upamiętniła poległych w bitwach pod Radwankami w lutym 1919 r. symboliczny wieniec pamięci złożyli wiceburmistrz Margonina Łukasz Malczewski oraz wiceprzewodnicząca Rady Miasta i Gminy Margonin Barbara Kończak. Hołd oddano także poległym oraz zmarłym powstańcom Wielkopolskim, którzy spoczywają na cmentarzu w Margoninie. Tam pod pomnikiem Powstania, odsłoniętym w 2017 r. uczczono nie tylko powstańców spoczywających na miejscowej nekropolii, ale także wszystkich poległych w walkach na froncie północnym powstania. Wieniec został złożony także w Zbyszewicach w miejscu pamięci wszystkich poległych w obronie ojczyzny w okresie II wojny światowej. Warto dodać, że kilka razy w roku, szczególnie w święta państwowe lub rocznice wybuchu wojny Burmistrz Margonina i Przewodniczący Rady oddają hołd w imieniu całej społeczności tym wszystkim, którzy polegli w walkach o wolną i suwerenną ojczyznę. Pamięć historyczna jest ważnym elementem jaki od lat towarzyszy władzom samorządowym Margonina, tak mocno doświadczonym rozmaitymi wydarzeniami z czasów Powstania oraz II wojny światowej. Stąd też budowa pomników, czczenie rocznic ważnych wydarzeń, szczególnie takich, którym winna przynależeć odpowiednia ranga i godność, tworzenie okolicznościowych wystaw, to wszystko wpisuje się w politykę pamięci, która jest niezwykle istotna dla każdej społeczności.


    Zobacz także