Tablice interaktywne - oknem na świat

  Szkoły podstawowe Margonin, Lipiny i Radwanki otrzymają nowoczesny sprzęt multimedialny: tablice interaktywne, projektory, głośniki, interaktywne monitory dotykowe w ramach programu Aktywna tablica. Wartość 3 projektów - 51 000 zł.

  W lipca br. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. W roku 2017 na realizację programu przewidziana jest kwota 84 mln zł. W ramach programu w roku 2017 planuje się doposażenie w pomoce dydaktyczne do 5582 szkół.

  Z terenu powiatu chodzieskiego do projektu zakwalifikowano 3 szkoły z gminy Margonin, 2 szkoły z gminy Budzyń oraz Stowarzyszenie Oświatowe - Dobra Szkoła z Rataj.

  Założeniem programu jest nie tylko dostarczenie nowoczesnego sprzętu dydaktycznego. To przede wszystkim stworzenie warunków do zmiany w nauczaniu dla twórczych i aktywnych nauczycieli.Tablice podłączone zostaną do szybkiego internetu, dzięki czemu szkoły uzyskają dostęp do zasobów edukacyjnych z całego świata.

  UMiG Margonin


  Zobacz także