Badania statystyczne GUS

    Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w dniach 1-20 lipca br. na ternie Państwa jednostki, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowan(...)

    Czytaj więcej