herb Miasta i Gminy Margonin

    BURMISTRZ MIASTA I GMINY MARGONIN informuje że dnia 28 września 2020 r. w sali Urzędu Miasta i Gminy Margonin przy ulicy Kościuszki 13 w Margoninie przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na zbycie działki gruntu oznaczonej nr 66/2 o pow. 2152 m2, położonej w Sułaszewie, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1B/00028928/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu. 

    Do przetargu dopuszczona została jedna osoba, która spełniła warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

    Cena wywoławcza działki – 40000,00 zł. W licytacji osiągnięto cenę – 40400,00 zł.

    Nabywcą działki została p. Patrycja Bednarska.


    Zobacz także