Trwa nabór kandydatów do Rady Seniorów. Zgłoś swoją kandydaturę do Margonińskiej Rady Seniorów. Nabór kandydatów trwa od 18 września do 19 października 2020 r.

  Zgłoś swoją kandydaturę do Margonińskiej Rady Seniorów.

  Nabór kandydatów trwa od 18 września do 19 października 2020 r.

  Formularze zgłoszeniowe dostępne są:

  1. W siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Margonin,
  2. W siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie,
  3. W biuletynie Informacji Publicznej bip.margonin.pl w zakładce „Rada Seniorów” oraz na www.margonin.pl.

  Wypełnione formularze należy składać do dnia 19 października 2020 r. poprzez dostarczenie lub przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres Urzędu Miasta i Gminy Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin lub adres Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie ul. Powstańców Wielkopolskich 15, 64-830 Margonin w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór do Rady Seniorów Miasta i Gminy Margonin”.

  Szczegółowe informacje dotyczące warunków kandydowania można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin pod nr tel. 67 3541-343, stronie internetowej magonin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.margonin.pl w zakładce „Rada Seniorów”.


  Zobacz także