herb Miasta i Gminy Margonin

    BURMISTRZ MIASTA I GMINY MARGONIN informuje że dnia 27 lipca 2020 r. w sali Urzędu Miasta i Gminy Margonin przy ulicy Kościuszki 13 w Margoninie przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na zbycie działki gruntu oznaczonej nr 1127/4 o pow. 3,0438 ha, położonej w Margoninie, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1B/00022455/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu.

    Do przetargu przystąpiła firma pod nazwą: Fabryka Papieru Kaczory Spółka z o.o., ul. Dziembowska 20, 64-810 Kaczory, która spełniła warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

    Cena wywoławcza działki – 1417795,00 zł. W licytacji osiągnięto cenę – 1431973,00 zł. Do ceny doliczony został podatek VAT w wysokości 329353,79 zł.

    Nabywcą działki została firma pod nazwą: Fabryka Papieru Kaczory Spółka z o.o., ul. Dziembowska 20, 64-810 Kaczory.


    Zobacz także