herb Miasta i Gminy Margonin

    Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje, że dnia 13 lipca 2020 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przy ul. Kościuszki 13 w Margoninie, na BIP-ie i na stronie internetowej Urzędu wywieszony został wykaz działek gruntu przeznaczonych do zbycia w formie zamiany – działka nr 564/2 w Radwankach i działka nr 322/1 w Lipinach

    Szczegóły w BIP UMiG Margonin.

     


    Zobacz także