herb Miasta i Gminy Margonin

    Działając na podstawie art. 528 ust. 1 pkt 1 i ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), Wojewoda Wielkopolski potwierdził stosownymi decyzjami, że Wody Polskie z dnia 1 stycznia 2018 r. reprezentują Skarb Państwa oraz wykonują uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do wód publicznych – Rzeki Margoninki i Jeziora Margonińskiego.


    Zobacz także