logo 7 RYB

  Szanowni Państwo,

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” informuje, że w ramach powstałych oszczędności z przeprowadzonych naborów wniosków o dofinansowanie, planuje ogłosić w II półroczu 2020 r. nabory wniosków o dofinansowanie, które obejmować będą przedsięwzięcia:

  • 1.2.2 Wsparcie aktywności gospodarczej generującej miejsca pracy:
  • 2.1.2 Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności lokalnych:
  • 2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych:

  Informacje dot. terminów oraz kwot naborów wniosków o dofinansowanie zamieszczone będą na stronie www.7ryb.pl po wcześniejszym uzgodnieniu z UMWW.

  Szczegółowe informacje i dokumenty dotyczące poszczególnych naborów dostępne będą zawsze wraz z ogłoszeniem o konkursie na stronie internetowej www.7ryb.pl w zakładce nabór wniosków.
  Na stronie www.7ryb.pl zamieszczone są również dokumenty dot. zakresu i warunków wsparcia oraz rodzaju operacji, które będą mogły otrzymać dofinansowanie w zakładce dokumenty.

  Najczęstsze problemy związane z procesem aplikowania o środki z budżetu LSR oraz szczegóły o warunkach i zakresie wsparcia znajdują się w załączonej prezentacji.

  Jednocześnie informujemy, że beneficjent może skorzystać z doradztwa w zakresie aplikowania o środki w godzinach pracy biura LGR „7 Ryb” od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30, do czego bardzo serdecznie zapraszamy.

  logotypy 7 RYB, UE

  Natalia Elmann
  Biuro Stowarzyszenia LGR "7 Ryb"


  Zobacz także