herb Miasta i Gminy Margonin

    Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje, że dnia 2 marca 2020 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przy ul. Kościuszki 13 w Margoninie, wywieszony został wykaz działek gruntu w Klotyldzinie oraz wykaz działki gruntu w Margoninie, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu – działki nr 89/11, 89/12, 89/13 i 89/14 w Klotyldzinie i działka nr 1127/4 w Margoninie


    Zobacz także