Informacja Wielkopolskiej Izby Rolniczej - Szkolenie chemizacyjne

    Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Chodzieży prowadzi zapisy na szkolenie chemizacyjne – uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin. Ukończenie szkolenie uprawnia do zakupu i stosowania środków ochrony roślin. Szkolenie odbędzie się 1 lutego 2020 r. (sobota) o godz. 9:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Margoninie.

    Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie swojego udziału do Biura Powiatowego WIR – tel. 694 42 62 91

    Kierownik Biura Powiatowego WIR
    /-/ Paweł Bydałek


    Zobacz także