herb Miasta i Gminy Margonin

    Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia, wydzierżawienia, użyczenia

    Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje, że w dniu 4 września 2019r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przy ul. Kościuszki 13 wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin, przeznaczonych do wynajęcia, wydzierżawienia, użyczenia.


    Zobacz także