herb Miasta i Gminy Margonin

    Burmistrz Miasta i Gminy w Margoninie informuje, że od dnia 14-21.06.2019r. w biurze nr 14 tut. Urzędu zostanie udostępniony do wglądu, spis członków Wielkopolskiej Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym nr 4 w Margoninie. Wybory odbędą się dnia 28.07.2019r. w sali USC ul. Poznańska 8 w Margoninie.


    Zobacz także