herb Miasta i Gminy Margonin

    Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje, że dnia 15 kwietnia 2019 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przy ul. Kościuszki 13 w Margoninie, wywieszony został wykaz działek gruntu w Klotyldzinie, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu – działki nr 125/17, 125/16, 125/14, 125/12, 125/11.


    Zobacz także