herb Miasta i Gminy Margonin

    Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje, że w dniu 28 marca 2019r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przy ul. Kościuszki 13 wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność oraz będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Margonin, przeznaczonych do wynajęcia, wydzierżawienia oraz użyczenia.


    Zobacz także