logo 7 Ryb

  Szanowni Państwo,

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” informuje, że najbliższe nabory wniosków o dofinansowanie, planowane są w I i II półroczu 2019 r. i obejmować będą przedsięwzięcia 1:

  I półrocze (planowana data rozpoczęcia naboru kwiecień 2019):

  • 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w sektorze rybackim: 800.000,00 PLN;
  • 1.1.2 Rozwój potencjału sprzedażowego sektora rybackiego: 300.000,00 PLN;
  • 1.2.2 Wsparcie aktywności gospodarczej generującej miejsca pracy: 1.373.367,00 PLN;
  • 2.1.1 Tworzenie przestrzeni do integracji i aktywizacji społeczności lokalnych: 85.000,00 PLN;
  • 2.1.2 Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności lokalnych: 30.000,00 PLN; (granty);
  • 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej/ 275.000,00 PLN;

   

  II półrocze :

  • 2.1.2 Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności lokalnych: 33.600,00 PLN (granty);
  • 2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych: 33.500,00 PLN (granty)

  Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dostępny jest na stronie www.7ryb.pl w zakładce dokumenty.

  Szczegółowe informacje i dokumenty dotyczące poszczególnych naborów dostępne będą zawsze wraz z ogłoszeniem o konkursie na stronie internetowej www.7ryb.pl w zakładce nabór wniosków.

  Na stronie www.7ryb.pl zamieszczone są również dokumenty dot. zakresu i warunków wsparcia oraz rodzaju operacji, które będą mogły otrzymać dofinansowanie w zakładce dokumenty.

  Najczęstsze problemy związane z procesem aplikowania o środki z budżetu LSR oraz szczegóły o warunkach i zakresie wsparcia znajdują się w załączonej prezentacji.

  Jednocześnie informujemy, że dniu 26.03.2019 od godz. 16.00 i od godz. 18.00 oraz w dniu 27.03.2019 od godz. 16.00 w Biurze Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” przeprowadzone zostaną spotkania związane z prawidłowym przygotowaniem wniosków o dofinansowanie (szczegóły na załączonym plakacie)

  Jednocześnie informujemy, że beneficjent może skorzystać z doradztwa w zakresie aplikowania o środki w godzinach pracy biura LGR „7 Ryb” od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30, do czego bardzo serdecznie zapraszamy.

  Natalia Elmann
  Biuro Stowarzyszenia LGR "7 Ryb"

  _

  1 Daty i kwoty są planowane i mogą ulec zmianie na etapie ogłaszania naborów WoD.


  Zobacz także