herb Miasta i Gminy Margonin

    Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje, że dnia 11 marca 2019 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przy ul. Kościuszki 13 w Margoninie, wywieszony został wykaz działki gruntu w Zbyszewicach, przeznaczonej do zbycia w formie przetargu – działka nr 239/7 oraz wykaz działki gruntu w Margoninie, przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej – działka nr 1127/19.


    Zobacz także