Czyste Powietrze - plakat

  Informuję, że dnia 14 marca 2019 roku, o godz. 17:00 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury odpędzie się spotkanie z przedstawicielem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach którego omówiony zostanie rządowy program „Czyste Powietrze”.

  Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Ocieplenie nieruchomości połączone z wymianą okien pozwala zmniejszyć roczne wydatki na ogrzewanie nawet o 40 proc.

  Adresatami programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

  Zainteresowane osoby mogą wnioskować o dotacje lub pożyczki przeznaczone na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. W zależności od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym beneficjenci programu otrzymają dofinansowanie na pokrycie nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

  Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym.


  Zobacz także