herb Miasta i Gminy Margonin

    Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje, że w dniu 21 stycznia 2019r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przy ul. Kościuszki 13 wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin, przeznaczonych do wynajęcia, wydzierżawienia oraz użyczenia.

    Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje, że dnia 21 stycznia 2019 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przy ul. Kościuszki 13 w Margoninie, wywieszony został wykaz działki gruntu w Klotyldzinie, przeznaczonej do zbycia w formie przetargu – działka nr 349/3


    Zobacz także