Komunikat o szkoleniu z poddziałania 5.1

  Uprzejmie proszę o upublicznienie i poinformowanie w możliwie najszerszy dla Państwa sposób: za pośrednictwem lokalnych mediów, jak i poprzez zamieszczenie stosownych komunikatów w siedzibie gmin, na tablicach ogłoszeń we wsiach, lokalnej prasie i radiu; odbiorców, doradców i przyszłych beneficjentów operacji typu 5.1 „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” , o szkoleniu, które odbędzie się w siedzibie Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego w dniu 20 listopada w godz.10.00-12.00.

  O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

  Karolina Kolańczyk
  p.o. Kierownika
  Biuro Wsparcia Inwestycyjnego
  Wielkopolski Oddział Regionalny
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  ul. Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań
  tel. 61-84-55-604
  www.arimr.gov.pl


  Zobacz także