logo WCZK

  w dniach 14-15 listopada 2018 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadane mogą być sygnały alarmowe (syrena) oznaczające: ogłoszenie alarmu - dźwięk modulowany trwający trzy minuty oraz odwołanie alarmu - dźwięk ciągły trwający trzy minuty.

  Jerzy Dembny
  Kierownik Wojewódzkiego Centrum
  Zarządzania Kryzysowego
  WBiZK WUW w Poznaniu


  Zobacz także