herb Miasta i Gminy Margonin

    Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje, że w dniu 2 października 2018r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przy ul. Kościuszki 13 wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Margonin, przeznaczonych do użyczenia, wynajęcia oraz wydzierżawienia.


    Zobacz także