herb Miasta i Gminy Margonin

    Burmistrz Miasta i Gminy Margonin informuje, że dnia 7 sierpnia 2018 r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przy ul. Kościuszki 13 w Margoninie, wywieszony został wykaz działek gruntu w Klotyldzinie przeznaczonych do zbycia w formie przetargu – działki nr 36/21, 36/22 i 36/25.


    Zobacz także