logo 7 Ryb

  Szanowni Państwo,

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” informuje, że najbliższe nabory wniosków o dofinansowanie, planowane są na przełomie I/II półrocza 2018 r. i obejmować będą przedsięwzięcia:

  1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w sektorze rybackim - 232.776,00;

  1.1.2 Rozwój potencjału sprzedażowego sektora rybackiego - 200.000,00;

  1.2.1 Wykorzystanie potencjału w zakresie przetwórstwa lokalnych produktów - 400.000,00;

  1.2.2 Wsparcie aktywności gospodarczej generującej miejsca pracy - 726.644,00;

  2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 144.308,00;

  2.1.1 Tworzenie przestrzeni do integracji i aktywizacji społeczności lokalnych - 175.000,00;

  Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dostępny jest na stronie www.7ryb.pl w zakładce dokumenty.

  Szczegółowe informacje i dokumenty dotyczące poszczególnych naborów dostępne są wraz z ogłoszeniem o konkursie na stronie internetowej www.7ryb.pl w zakładce nabór wniosków.

  Na stronie www.7ryb.pl zamieszczone są również dokumenty dot. zakresu i warunkach wsparcia oraz rodzaju operacji, które będą mogły otrzymać dofinansowanie w zakładce dokumenty.

  Najczęstsze problemy związane z procesem aplikowania o środki z budżetu LSR oraz szczegóły o warunkach i zakresie wsparcia znajdują się w załączonej prezentacji.

  logotypy 7 Ryb UE

  Biuro Stowarzyszenia LGR "7 Ryb"


  Zobacz także